Lukas och Alice på topp 2009


DELA - ARTIKEL
22
02/2010

Populäraste bebisnamnen år 2009

År 2009 var det åter igen Lucas/Lukas som knep förstaplatsen bland killarna för det populäraste bebisnamnet. Förra året toppnamn Maja fick däremot vika sig för Alice som hoppade från nummer sex till ett.

Lukas och Alice på topp 2009Alice har intagit position nummer ett efter att ha varit med i topptiostriden år 2008, 2007, 2006, 2005.

Alice gavs som tilltalsnamn till 977 flickor. Totalt sett fick 1,8 procent av alla namngivna flickor under 2009 detta namn. Maja som under 2009 var det populäraste namnet bland nyfödda flickor halkade ner till andra plats på 2009 års lista.

Namnet Lucas, som återigen placerar sig på förstaplats, gavs till 1114 pojkar, vilket motsvarar ca två procent av alla namngivna pojkar under 2009.

Enligt SCB ”Många ovanliga namn”

Enligt SCB fick barnen namngivna 2009 en hel de ovanliga namn och egna stavningar vilket jag tycker är kul. SCB skriver: ”De 53 600 flickor som namngavs 2009 fick 5 900 olika namn och de 56 700 pojkarna fick 5 200 olika namn om varje stavning räknas som ett eget namn. Nära 3 900 flickor och 3 400 pojkar fick namn, eller åtminstone stavningar, som de var helt ensamma om.”

Mer om vilka som hamnade utanför topplistan och vilka som knep åt sig nya positioner hittar ni på SCB:s namnstatistiksida.

Alla nyheter