Skatteverket och namnlagar


DELA - ARTIKEL
14
06/2013

Namnlagen gällande namngivning för bebisnamn

Hur funkar det med namngivning egentligen och hur lång tid har man på sig. Det är ganska enkelt när du väl har kommit på vilket / vilka namn ditt barna ska få. På skatteverkets hemsida kan man läsa att det enligt namnlagen finns tre typer av namn:

  • förnamn
  • mellannamn
  • efternamn

Ett förnamn som vi brukar säga i dagligt tal är faktiskt alla våra ”namn” som inte är ett efternamn. Mellannamn och Efternamn är just efternamn. Hängde du inte med? Se skatteverkets exempel:

Fullständigt namn: Svensson Johansson, Aurora Eulalia
Mellannamn: Svensson
Efternamn: Johansson
Förnamn: Aurora Eulalia

Namnlagen om förnamn för barn

Som barnets vårdnadshavare ska du anmäla förnamn för ditt barn inom tre månader från barnets födelse. Vi har ju en hel del namn att välja på så tänk till och bestäm dig. Skatteverket skickar hem en blankett efter att ditt barns födelse har registrerats i folkbokföringen. Vänta inte med att göra detta, klart gullungen ska ha ett namn.

Barns efternamn och mellannamn

Enligt skatteverkets information är det följande som gäller för barnets efter och mellannamn:

”Ett nyfött barn får sitt efternamn automatiskt från födelsen om föräldrarna har:

  • samma efternamn. Barnet får då gemensamma efternamnet.
  • olika efternamn men ett eller flera gemensamma barn sedan tidigare som båda föräldrarna har vårdnaden om. Barnet får i detta fall samma efternamn som det senast födda syskonet.

I alla andra fall ska barnets vårdnadshavare anmäla barnets efternamn till Skatteverket inom tre månader från födelsen.

Det efternamn som kan anmälas för barnet är

  • något av föräldrarnas nuvarande efternamn
  • något av de efternamn som föräldrarna haft som ogifta.

Om det inte görs någon anmälan får barnet mammans efternamn.

Om föräldrarna har olika efternamn och vill att barnet ska använda bådas, kan ett av efternamnen anmälas som mellannamn för barnet. Det sista namnet blir då det formella efternamnet.”

Klippt från skatteverkets information till nyblivna föräldrar.

Alla nyheter